Groepen

INSTROOM(GROEP)

GROEP 1/2

GROEP 3

GROEP 4

GROEP 5

GROEP 6

GROEP 7

GROEP 8

INSTROOMGROEP


De groep waar een nieuwe leerling instroomt, wordt door de school bepaald. Daarbij wordt rekening gehouden met:
– de groepsgrootte,
– de verdeling van jongens en meisjes en
– de mate van zorg per groep.

Momenteel hebben we geen aparte instroomgroep.
Als dat wel is, stromen de nieuwe 4-jarigen in, in de instroomgroep.

GROEP 1/2

Na een sterke groei, schooljaar de afgelopen schooljaren, hebben we 4 kleutergroepen. In elke groep zitten leerlingen van 4-6 jaar, dus leerlingen van groep 1 en 2 bij elkaar.
Als het nodig is, starten we in overleg met het bestuur, een instroomgroep.

Groep 1-2A: juffrouw Mala
Groep 1-2B: juffrouw Micheline
Groep 1-2C: juffrouw Rajshri
Groep 1-2D: juffrouw Petra

GROEP 3

In groep 3 leren de kinderen in korte tijd lezen en schrijven. Dat is een erg intensieve bezigheid.

Groep 3A: juffrouw Margaret
Groep 3B: juffrouw Charity

GROEP 4

Na groep 3 wordt de lesstof in groep 4 snel moeilijker.
We zijn dan ook erg blij, dat we de kinderen goed kunnen helpen met onze “Taalondersteuning”.

Groep 4: juffrouw Mariam
Groep 4B: juffrouw Ahsennur

GROEP 5


De leerlingen van groep 5 zijn al echte schoolkinderen. Zij weten al veel, maar moeten natuurlijk óók nog veel leren.

Groep 5A: juffrouw Esra
Groep 5B: juffrouw Manon

GROEP 6


In groep 6 horen de kinderen al tot de bovenbouw. Ze kunnen al wijs uit de hoek komen Ze leren meer cijferen, breuken en werkwoordspelling en ook bij de wereldoriënterende vakken komt het al meer op kennis aan.

Groep 6: juffrouw Latifa

GROEP 7


Het werk in groep 7 wordt echt moeilijk, maar kinderen in deze groep zijn ook al erg slim.
Ze leren al lastige bewerkingen bij rekenen en ook de andere vakken hebben steeds minder geheimen voor hen. Ze leren ook Engels en 10-vingerig blind typen (handig voor het voortgezet onderwijs)

Groep 7: juffrouw Laila

GROEP 8


In groep 8 zijn de leerlingen al echte wijsneuzen. Ze weten veel en zijn al wat mondiger. Ze oefenen voor de grote sprong naar het voortgezet onderwijs.

Groep 8: Juffrouw Zeynep en meneer Erik