Schoolbestuur SIPO

Binnen schoolbestuur Stichting voor Islamitisch Primair Onderwijs (SIPO) werkt onze school samen met Ibs Okba Ibnoe Nafi (Breda) en Ibs El Feth (Bergen op Zoom). Deze scholen vallen sinds 01-01-2009 onder de Stichting Islamitisch Primair Onderwijs.

Sinds maart 2012 werkt SIPO volgens het raad van toezicht model en heeft zij een directeur-bestuurder aangesteld: dhr. M. Talbi. U kunt contact opnemen met de directeur-bestuurder als u dat wenst.

Stichting Islamitisch Primair Onderwijs,
Hooilaan 1,
4816 EM te Breda,
Tel: 076 5228019

Documenten: