Nieuwe islamitische basisschool in Tilburg

Verheugend nieuws voor de gemeenschap in Tilburg!

De afgelopen jaren is de vraag naar Islamitisch onderwijs sterk toegenomen. En dat is niet zomaar. De Islamitische basisschool Aboe el Chayr behoort de laatste jaren tot een van de betere basisscholen in Tilburg. Daarnaast kiezen steeds meer ouders bewuster voor een Islamitische basisschool, vanwege de identiteit en de normen en waarden die de kinderen meekrijgen op school.

Maar op dit moment heeft Aboe el Chayr te kampen met een grote wachtlijst, waardoor ouders hun kinderen niet kunnen inschrijven. Omdat we willen dat alle kinderen de mogelijkheid moeten krijgen om les te krijgen op een Islamitische basisschool heeft SIPO een aanvraag ingediend voor een tweede islamitische basisschool in Tilburg.

Alleen hiervoor is jouw steun hard nodig! Om de school te kunnen starten zijn er minimaal 140 steunverklaringen nodig die via DUO opgegeven moeten worden. Onder de (voorlopige) naam islamitische basisschool de Sahaba met als potentiële locatie in Tilburg-West kunnen ouders uit Tilburg en omliggende dorpen met kinderen tussen 2 en 4 jaar een steunverklaring geven via de volgende website:

Klik hier voor uw steunverklaring

 

U dient in te loggen met DigiD en het BSN-nummer van uw kind in te vullen. Lukt het niet om deze steunverklaring zelf in te vullen, neem dan contact op met SIPO 076-522 8019 of stuur een mail naar directie@bsaboe.nl

Een steunverklaring houdt in dat je het initiatief van een nieuwe islamitische basisschool in Tilburg steunt en is geen inschrijving.

BarakaAllahfiekom,

Wasalaam.