Einde van de zomervakantie.

Eindelijk weer naar school, op 24 augustus.

 

S.A. geachte ouders,

In het zuiden van Nederland is de zomervakantie voorbij. Alle kinderen gaan weer naar school. Een nieuw schooljaar, maar wel nog steeds met coronamaatregelen.

De protocol van vóór de vakantie geldt ook nog ná de vakantie. In de bijlage wordt het allemaal nog eens uitgelegd wat dat inhoudt. We blijven voorzichtig en waakzaam en hopen, dat we zo aan bijdragen aan het gezond te houden van iedereen.

Download HIER het “Protocol” van 24 augustus. 

Ws. met hartelijke groet,

Gerard Roozen

Protocol voor verdere opening m.i.v. 8 juni 2020

Hoera, iedereen weer naar school m.i.v. maandag 8 juni.

 

S.A. geachte ouders,

Op 8 juni gaan in heel Nederland de basisscholen weer verder open. Alle leerlingen gaan tegelijkertijd naar school, met inachtneming van de de aanwijzingen van de regering.

Na de scholensluiting op 16 maart en de gedeeltelijke heropening per 11 mei, lijkt het vanaf 6 juni bijna weer normaal, maar we blijven voorzichtig en waakzaam.

Download HIER het “Protocol”. 

Ws. met hartelijke groet,

Gerard Roozen

Vooraankondiging veranderingen per 8 juni

Vanaf 8 juni gaan alle leerlingen weer hele dagen naar school.

 

Geachte ouders,

Op 8 juni gaan in heel Nederland de basisschoolleerlingen weer met de hele klas, hele dagen naar school. We gaan dus nog een weekje langer met halve dagen naar school.

In bijgaande brief “Vooraankondiging” leest u wat nu al bekend is.

We zien graag iedereen weer terug op maandag 11 mei!

Download HIER de “Vooraankondiging”. 

Met hartelijke groet,

Gerard Roozen

Protocol voor het opstarten van Ibs Aboe el-Chayr

Hoe gaat de school weer starten op maandag 11 mei.

 

Geachte ouders,

Op 11 mei gaan in heel Nederland de basisscholen weer voorzichtig van start. dat gebeurt dan met de helft van het aantal leerlingen in de helft van de schoolweek. Waarschijnlijk gaan per 1 juni alle leerlingen weer tegelijk naar school. De komende drie weken vormen een overgangssituatie.

Doordat in die periode al een week Suikerfeestvakantie gepland stond, gaat het om 8 schooldagen. Als school hebben we er voor gekozen, de leerlingen elk van die 8 schooldagen naar school te laten komen. De ene helft van de klas 3 uren in de ochtend, de andere helft 3 uren in de middags. Door het uur tussentijd zullen de leerlingen van de ochtend, de leerlingen van de middag niet tegenkomen. In bijgaand “protocol” leest u meer details.

We zien graag iedereen weer terug op maandag 11 mei!

Download HIER het “Protocol”. 

Met hartelijke groet,

Gerard Roozen

Vooraankondiging opstart 11 mei

De school gaat voorzichtig weer open op maandag 11 mei.

 

Geachte ouders,

Op 11 mei gaan in heel Nederland de basisscholen weer voorzichtig van start.

Omdat we de leerlingen graag veilig willen ontvangen vergt dat de nodige voorbereiding.

Door middel van bijgaande “Vooraankondiging” willen we u al in grote lijnen op de hoogte brengen. Donderdag 7 mei ontvangt u via e-mail een brief met meer gedetailleerde informatie.

Download HIER de “Vooraankondiging”. 

Met hartelijke groet,

Gerard Roozen

Bij het 3e Thuiswerkpakket

De school is gesloten, voorlopig tot woensdag 6 mei.

 

Geachte ouders,

Op last van de Nederlandse regering zijn alle scholen gesloten. Voorlopig tot het einde van de meivakantie: 6 mei. Op 21 april maakt de regering bekend op de sluiting wordt verlengd.

Donderdag 16 april is het 3e “Thuiswerkpakket” opgehaald. Dit pakket bevat lesmateriaal voor de periode tot na de meivakantie. Mocht de school op 11 mei nog gesloten zijn, dan kunt u op die dag tussen 11.00 en 12.00 uur het 4e “Thuiswerkpakket” ophalen en het werk van het 3e “Thuiswerkpakket” inleveren.

Download HIER de brief die met het thuiswerkpakket werd meegegeven. 

Met hartelijke groet,

Gerard Roozen