Verlenging van de scholensluiting

De school is gesloten, voorlopig tot woensdag 6 mei.

 

Geachte ouders,

Op last van de Nederlandse regering zijn alle scholen gesloten. Die sluiting is verlengd tot na de meivakantie, voor onze school is dat voorlopig tot woensdag 6 mei.

U leest meer over de gevolgen voor de leerlingen en de hulp die school kan bieden in de brief die verstuurd is via e-mail. U downloadt de brief ook HIER

Maandag 6 april kan thuiswerkpakket-2 opgehaald worden tussen 11.00-12.00 uur

en

Donderdag 16 april kan thuiswerkpakket-3 opgehaald worden tussen 11.00-12.00 uur 

Beide keren kunnen ouders nieuwe thuiswerkpakketten ophalen en het gemaakte werk van het vorige thuiswerkpakket op school inleveren. Wel graag met NAAM en GROEP 

Met hartelijke groet,

Gerard Roozen

Ibs Aboe el-Chayr werkt met Parro

In deze lastige tijden is goede communicatie nóg belangrijker

 

Geachte ouders,

Nu we als gevolg van de coronamaatregel de leerlingen niet meer dagelijks zien, zoeken we naar een manier om met de leerlingen en hun ouders in contact te blijven. We hebben gekozen voor een schoolapp met de naam “Parro”.

Hoe u die app download en wat er voor nodig is, kunt u lezen in bijgaande brief.

Sluit u snel aan en blijf op de hoogte.

Download HIER de brief met instructies.

Met hartelijke groet,

Gerard Roozen

Laptop voor leerlingen, via Stichting Leergeld

Stichting Leergeld geeft een laptop aan leerlingen

 

Geachte ouders,

Als dat nodig is, kunt u bij Stichting Leergeld terecht voor een laptop voor uw kind. In de brief die u hieronder kunt downloaden kunt u lezen hoe u contact op kunt nemen met Stichting Leergeld.

Komt uw kind ook in aanmerking? 

Download HIER de brief en neem contact op met Stichting Leergeld.

Met hartelijke groet,

Gerard Roozen

De thuiswerkpakketten zijn opgehaald

De school is gesloten, voorlopig tot maandag 6 april.

 

Geachte ouders,

Op last van de Nederlandse regering zijn alle scholen gesloten. Voorlopig tot 6 april. Men hoopt, dat de situatie rond het coronavirus dan verbeterd is. Dit betekent, dat uw kind(eren) tot die tijd niet naar school kan/kunnen.

Maandag 23 maart is het thuiswerkpakket opgehaald. Mocht u dat voor uw kind(eren) niet gelukt zijn, neemt u dan even contact op met de school. zolang als dat nog mag, zijn elke schooldag, tijdens schooltijden, personeelsleden op school aanwezig.

Download HIER de brief die met het thuiswerkpakket werd meegegeven. 

Met hartelijke groet,

Gerard Roozen

De school is gesloten wegens corona-crisis

Vanaf maandag 16 maart is de school gesloten.
Voorlopig tot maandag 6 april

 

Geachte ouders,

Op last van de Nederlandse regering zijn alle scholen gesloten. Voorlopig tot 6 april. Men hoopt, dat de situatie rond het coronavirus dan verbeterd is. Dit betekent, dat uw kind(eren) tot die tijd niet naar school kan/kunnen.

Er is een brief naar u onderweg met nuttige informatie voor de komende tijd. Voor elke groep is er ook een “Brief van de juf” met tips en links naar websites met lesmateriaal. U kunt die ook hieronder downloaden.

Maandag 23 maart kunnen ouders tussen 09.00 en 12.00 uur, per kind een “thuiswerkpakket” ophalen.

De volledige brief downloadt u HIER.

Brief van de juf van groep 1-2

Brief van de juf van groep 3

Brief van de juf van groep 4

Brief van de juf/meneer van groep 5 t/m 8 

Met hartelijke groet,

Gerard Roozen

Studiemiddag 17 februari 2020

Groep 1-8
Studiemiddag 17 februari
Vrij vanaf 12.00 uur

 

Geachte ouders,
Maandag 17 februari houden we voor de leraren van groep 1 t/m 8 een studiemiddag. Alle leerlingen zijn die middagom 12.00 uur vrij.

Met hartelijke groet,
Gerard RoozenGroep 1 t/m 8
Ibs Aboe elChayr
Dirigentenlaan 27, Tilburg