\

Op dit moment zitten we op een maximum aantal leerlingen per groep en dit geldt voor de groepen 3 tot en met 8. Het kan zo zijn dat wij hierdoor uw kind niet direct in een aanmeldingsprocedure kunnen nemen. Voor de broertjes en zusjes van leerlingen die al op onze school zitten maken wij een uitzondering. Wij zullen ze dan op een wachtlijst plaatsen.