\

Worden wat je wil! Kinderboekenweek 2021 

Dit schooljaar heeft de Kinderboekenweek  ‘Beroepen’ als thema. Er zijn speciaal voor dit thema mensen uit verschillende beroepenvelden uitgenodigd om iets over hun vak te vertellen.

Twee brandweermannen, een ingenieur, een huisarts, een verpleegkundige, iemand van buurtsport, een arts, twee politievrouwen en iemand van de jeugdzorg waren onze gasten op school. Zij zijn in gesprek gegaan met de kinderen om over beroepen te praten en hebben uitgelegd wat hun beroep inhoudt. De kinderen konden vragen stellen en attributen gebruiken. De kinderen en onze gasten waren zeer enthousiast.

Wij danken onze gasten die hun ervaringen op een leuke manier met kinderen hebben gedeeld ! Een speciale dank gaat uit naar de werkgroep Kinderboekenweek 2021 voor het organiseren van dit mooi evenement op school!