\

MR-vergadering vindt plaats op woensdag 8 juni 2022 om 16:00 uur 0p school.

De MR is via mr@bsaboe.nl te bereiken.