Sociale vaardigheid

We vinden het erg belangrijk, onze leerlingen te ondersteunen bij het goed leren omgaan met anderen en op een nette manier opkomen voor zichzelf. We doen dat o.a. met de volgende programma’s:

Positive Behaviour Support (PBS):

Rost en Water:

Taakspel: