Brief: De school gaat weer open. 

 

S.A. Beste ouders,

Aanstaande maandag 8 februari zijn alle leerlingen weer van harte welkom!.

Net als de andere basisscholen in Nederland, gaat onze school die dag weer volledig open.

Gisteren kondigde ik een brief aan met details en uitleg.

De Medezeggenschapsraad heeft positief geadviseerd, dus stuur ik u bijgaand de betreffende brief.. 

 In aanvulling daarop nog het volgende:

 Verkoudheid  Gisterenavond ontvingen we nog een “richtlijn” van het RIVM:

  Kinderen van 4-12 jaar (basisonderwijs) mogen met klachten passend bij COVID-19 niet naar school of naar opvang en blijven thuis. Dus bij loopneus, hoesten, niezen, keelpijn, koorts, reuk- of smaakverlies blijven kinderen thuis.

 Testen en prikkenEnkele ouders hebben de school benaderd over het testen of vaccineren van kinderen door de school. Op school voeren we geen medische handelingen uit. Als school gaan we dus niet testen of prikken. Voor zover nu bekend komen personen jonger dan 18 niet in aanmerking voor vaccinatie.

Als na een coronabesmetting een coronatest nodig is, vragen we als school een bewijs van een negatieve test.

Hebt u nog vragen, neem gerust contact op met de leerkracht van uw kind. We weten ook niet alles en we merken dat informatie pas laat beschikbaar komt, maar dan gaan we op zoek naar antwoorden. 

Het zal wel even wennen zijn, zo met al die regeltjes, maar we zijn blij iedereen weer te zien.

In bijgaande brief leest u meer details.

Download HIER de “Brief”

Ws., Met hartelijke groet,

Gerard Roozen