Aannamebeleid

 

Beste ouders/verzorgers,

Voor het schooljaar 2024-2025 is er nog ruimte voor de groepen 3 en 7.

 

Mocht u uw kind willen aanmelden op de Aboe el-Chayr, dan kunt u contact opnemen met onze school via het telefoonnummer 013 456 2267.

U kunt dan aangegeven dat u uw kind wilt aanmelden en uw kind wordt dan op de wachtlijst gezet. Indien er plek is en uw kind bovenaan de wachtlijst staat, dan wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de intern begeleider van de school. Daarna krijgt u de mogelijkheid om een aanmeldingsformulier in te vullen. Indien de school passend onderwijs kan bieden, wordt uw kind toegelaten. De school neemt hiervoor contact met u op.

Mocht u meer informatie willen over het aanmeldingsbeleid van de Aboe el-Chayr, dan kunt u onze Schoolgids (hoofdstuk 12: aanmeldingsbeleid) raadplegen.