Aannamebeleid

Beste ouders/verzorgers,

Groepen 1, 2, 3, 4, en 7 zitten vol en daarvoor geldt op dit moment een wachtlijst.

Dit betekent dat wij helaas een wachtlijst moeten hanteren. Kortom, wij kunnen uw kind niet toelaten totdat er plaats vrij komt. Kinderen die al broertjes en zusjes op onze school hebben, krijgen voorrang op de wachtlijst.

Mocht u uw kind willen aanmelden op de Aboe el-Chayr, dan kunt u contact opnemen met onze school via het telefoonnummer 013 456 2267.

U kunt dan aangegeven dat u uw kind wilt aanmelden en uw kind wordt dan op de wachtlijst gezet. Indien er plek is en uw kind bovenaan de wachtlijst staat, dan wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de intern begeleider van de school. Daarna krijgt u de mogelijkheid om een aanmeldingsformulier in te vullen. Indien de school passend onderwijs kan bieden, wordt uw kind toegelaten. De school neemt hiervoor contact met u op.

Mocht u meer informatie willen over het aanmeldingsbeleid van de Aboe el-Chayr, dan kunt u onze Schoolgids (hoofdstuk 12: aanmeldingsbeleid) raadplegen.