Zorg

Aboe el-Chayr wil het beste uit ieder kind halen wat onderwijs en ontwikkeling betreft. Een goed pedagogisch klimaat en een hoogwaardige onderwijskwaliteit vormen  hier de basisvoorwaarden. Wij volgen de ontwikkelingen van onze leerlingen nauwkeurig en wij bieden ze zorg en begeleiding waar nodig. Ons hoger doel is onze kinderen laten opgroeien tot volwaardige burgers die aan deze maatschappij positief kunnen bijdragen.

Aboe el-Chayr streeft passend onderwijs na. Dit betekent concreet dat leerlingen onderwijs krijgen dat bij ze past. De leerlingen die extra zorg nodig hebben, krijgen daarom ondersteuning in of buiten de klas. Mocht ons onderwijs niet passend zijn voor uw kind, dan helpen wij u een school te vinden die beter bij uw kind past. De invulling van passend onderwijs op Aboe el-Chayr is in onderstaand model verbeeld.

De intern begeleider (IB’er) is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft coördinerende en begeleidende taken. Zo kunt u als ouder of leerkracht met een hulpvraag bij de IB’er terecht om het onderwijs beter af te stemmen op de behoeften van uw kind. De IB’er kan daarbij zelf op onderzoek uitgaan en/of externe partijen inschakelen. Daarnaast analyseert de IB’er de opbrengsten van het onderwijs en zet acties uit om deze te verbeteren. Zo draagt de IB’er bij aan de kwaliteitszorg binnen de school.

Kinderen met extra ondersteuningsbehoefte(n)

Wanneer de school onvoldoende interne ondersteuningsmogelijkheden heeft om te voldoen aan de behoeften van uw kind, dan kunnen wij samen met u een aanvraag doen voor een arrangement op locatie. Een enkele keer komt het voor dat onze school niet volledig aansluit op de behoeften van uw kind. De school is dan handelingsverlegen: zowel met interne als externe ondersteuning op school blijkt het niet mogelijk om uw kind passend onderwijs te bieden. Wij gaan dan samen met u op zoek naar een school die, afhankelijk van de onderwijs- en zorgbehoefte(n) van uw kind, speciaal (basis)onderwijs in de regio biedt.

Meer informatie over de vijf zorgniveaus leest u in de Schoolgids.

Navigeer snel naar:

Schoolgids

Click hier voor meer informatie over onze school

Schoolkalender

Click hier voor onze schoolkalender met belangrijke data.

Aanmelden

Click hier voor meer informatie over het aanmelden

Nieuwsbrief

Click hier voor de nieuwsbrief van onze school

Contact

Click hier voor onze contactpagina

Vacatures

Click hier voor onze vacaturepagina