Islam en Burgerschap

1. Intercultureel onderwijs

De schoolpopulatie is een afspiegeling van de inwoners van de wijk Stokhasselt in Tilburg. Leerlingen van onze school hebben hetzelfde geloof, maar een verschillende culturele afkomst. Zij komen met andere culturen in aanraking via de methodes die we gebruiken voor geschiedenis, aardrijkskunde en Engels en door wat ze van elkaar horen en zien.

De culturele activiteiten die we voor onze leerlingen organiseren brengen hen in contact met diverse culturele en kunstzinnige uitingen. Geput wordt o.a. uit het aanbod van Kist. In het kader van ‘vieren’ organiseren we door het schooljaar diverse vieringen. Deze vieringen hebben vaak een verbinding met de islam (Offerfeest, Iftar en Suikerfeest). Daarnaast vieren we koningsdag, organiseren we een sportdag en gaan we op schoolreis. In het kader van ontwikkelingssamenwerking maken we in groep 6 t/m 8 gebruik van Samsam (jeugdtijdschrift).

2. Actief burgerschap en sociale integratie

Als school willen we bevorderen dat leerlingen zich ook verantwoordelijk voelen voor een prettige (school)omgeving en samenleving. Dit vereist kennis van regels en gebruiken in de samenleving en het toepassen daarvan. De school is daarvoor een proeftuin voor hen.

Enerzijds bevorderen we dit door het gebruik van methodes voor sociaal emotionele vorming (Rots en Water), PBS, geschiedenis, aardrijkskunde, godsdienst, seksuele diversiteit, het tijdschrift Samsam en school-tv. Anderzijds stimuleren we dat ouders, leraren en andere leerlingen voorleven wat we belangrijk vinden: een goed voorbeeld zijn en inleven in elkaar.

Goede omgangsvormen vinden wij belangrijk. Leerlingen spreken leerkrachten aan met juffrouw of meneer en ook elkaar met de juiste voornaam en niet met bijvoorbeeld een bijnaam. Het gebruik van schuttingtaal staan we beslist niet toe. Op onze school is geen plaats voor onverdraagzaamheid en discriminatie. Bij alle activiteiten hebben we oog voor de sociale vorming. Samen een spelletje doen, samen een opdracht voorbereiden of uitvoeren, geduld hebben bij een wat langzame lezer, een ander iets uitleggen enz. Dit alles draagt bij tot de belangrijke sociale vorming. We stimuleren samenwerking.

3. Seksuele diversiteit

In groep 7 en 8 verzorgen we seksuele voorlichting m.b.v. een goedgekeurde methode. De vrouwelijke vakleerkracht godsdienst verzorgt de lessen voor meisjes, een mannelijke godsdienstleraar verzorgt die voor  jongens. Ook seksuele diversiteit komt tijdens deze lessen aan bod.

Navigeer snel naar:

Schoolgids

Click hier voor meer informatie over onze school

Schoolkalender

Click hier voor onze schoolkalender met belangrijke data.

Aanmelden

Click hier voor meer informatie over het aanmelden

Nieuwsbrief

Click hier voor de nieuwsbrief van onze school

Contact

Click hier voor onze contactpagina

Vacatures

Click hier voor onze vacaturepagina