Identiteitsplan

Als school sluiten we zoveel mogelijk aan bij de islamitische achtergrond en eigen identiteit van uw kind. In en om school houden we in les- en omgangssituaties rekening met de islamitische opvoeding. Het voor alle scholen van schoolbestuur SIPO vastgestelde identiteitsbeleid is daarbij leidend. Als ouder kunt u dit op school inzien. Personeel en studenten op onze school steunen en respecteren dit beleid.

Een ander belangrijk doel van de school is het voorbereiden van de leerlingen op de Nederlandse maatschappij. We willen hen een goede kans geven op succes.

Een goede beheersing van het Nederlands is daarbij noodzakelijk en maakt het leren daarvan tot het belangrijkste vak binnen ons onderwijs. Het omvat o.a.: lezen, schrijven, luisteren, spelling en woordenschat.Als u kiest voor onze school, draagt u een deel van de opvoeding over aan ons. De vorming van uw kind gebeurt dus ook op school. Meteen vanaf het begin begeleiden we uw kind goed.

Als de ontwikkeling van uw kind anders loopt dan verwacht, is speciale hulp beschikbaar. Soms moeten we daarbij deskundigheid van buiten de school inschakelen.

Het Identiteitsplan van schoolbestuur SIPO downloadt u hier.

|

Ik noem een ander bij de voornaam;
Ik laat een ander uitpraten;
Ik probeer problemen met praten op te lossen;
Ik vraag het de ander, als ik iets van hem/haar wil lenen;
Ik stop of doe een stap terug, als de ander “stop” of “nee” zegt

Navigeer snel naar:

Schoolgids

Click hier voor meer informatie over onze school

Schoolkalender

Click hier voor onze schoolkalender met belangrijke data.

Aanmelden

Click hier voor meer informatie over het aanmelden

Nieuwsbrief

Click hier voor de nieuwsbrief van onze school

Contact

Click hier voor onze contactpagina

Vacatures

Click hier voor onze vacaturepagina