Medezeggenschapsraad (MR)

Iedere school hoort een medezeggenschapsraad (MR) te hebben. Deze bestaat uit personeelsleden en ouders. De MR ontvangt jaarlijks de begroting en beleidsplannen van het schoolbestuur. Zo weet de MR wat de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid zijn en hoe de school ervoor staat.

De MR heeft instemmingsrecht op onder meer de onderwijskundige doelstellingen van een school. Daarnaast adviseert de MR het bestuur over de hoofdlijnen van de begroting en andere zaken. Dit zorgt voor een grotere betrokkenheid van ouders en personeel bij het schoolbeleid.

Ongeveer zes keer per jaar vergadert de MR op school. De huidige MR bestaat uit Farah Messari en Fillie van Laarhoven (namens het personeel) en Raziye Cosar en Gladys Iskes (namens de ouders).

Via de nieuwsbrief laten we voorafgaand aan een vergadering onze agendapunten weten. Na de MR-vergadering volgt hierin een kort verslag.

De volgende punten kunnen gespreksthema’s van de MR dit jaar zijn:

  • Jaarplan
  • Lestijden
  • Begroting
  • Schoolgids
  • Vakantie en vrijedagenplanning
  • Formatie
  • ARBO
  • Communicatie met de ouders

Alle bevoegdheden van de MR en zijn geledingen zijn vastgelegd in artikel 10 tot en met 16 van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). In het medezeggenschapsreglement van een MR is vastgelegd hoe vaak de MR van samenstelling wisselt en hoe lang iemand zitting kan nemen in de MR.

De MR is te bereiken via: mr@bsaboe.nl

Data MR-vergaderingen 2022-2023:

woensdag 28 september 2022 (klik voor de notulen)
woensdag 30 november 2022 (geannuleerd i.v.m. ziekte)
woensdag 21 december 2022 (klik voor de notulen)
woensdag 25 januari 2023
(klik voor de notulen)
woensdag 22 maart 2023 (klik voor de notulen)
woensdag 24 mei 2023 (klik voor de notulen)
woensdag 5 juli 2023 (klik voor de notulen)

De vergadertijd is van 15:45 uur tot 17:30 uur in de multifunctionele ruimte (Aula) van onze school.

Data MR-vergaderingen 2023-2024:

woensdag 6 september 2023 Klik voor de notulen
maandag 2 oktober 2023
Klik voor de notulen
maandag 30 oktober 2023
Klik voor de notulen
woensdag 18 december 2023
 
donderdag 11 januari 2024 Klik voor de notulen
maandag 29 januari 2024
Klik voor de notulen
maandag 26 februari 2024
Klik voor de notulen
maandag 15 april 2024
Klik voor de notulen
maandag 13 mei 2024
Klik voor de notulen

De vergadertijd is van 15:45 uur tot 17:30 uur in de multifunctionele ruimte (Aula) van onze school.

Navigeer snel naar:

Schoolgids

Click hier voor meer informatie over onze school

Schoolkalender

Click hier voor onze schoolkalender met belangrijke data.

Aanmelden

Click hier voor meer informatie over het aanmelden

Nieuwsbrief

Click hier voor de nieuwsbrief van onze school

Contact

Click hier voor onze contactpagina

Vacatures

Click hier voor onze vacaturepagina