Medezeggenschapsraad (MR)

Iedere school hoort een medezeggenschapsraad (MR) te hebben. Deze bestaat uit personeelsleden en ouders. De MR ontvangt jaarlijks de begroting en beleidsplannen van het schoolbestuur. Zo weet de MR wat de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid zijn en hoe de school ervoor staat.

De MR heeft instemmingsrecht op onder meer de onderwijskundige doelstellingen van een school. Daarnaast adviseert de MR het bestuur over de hoofdlijnen van de begroting en andere zaken. Dit zorgt voor een grotere betrokkenheid van ouders en personeel bij het schoolbeleid.

Ongeveer zes keer per jaar vergadert de MR op school. De huidige MR bestaat uit Farah Messari en Fillie van Laarhoven (namens het personeel) en Raziye Cosar en Gladys Iskes (namens de ouders).

Via de nieuwsbrief laten we voorafgaand aan een vergadering onze agendapunten weten. Na de MR-vergadering volgt hierin een kort verslag.

De volgende punten kunnen gespreksthema’s van de MR dit jaar zijn:

  • Jaarplan
  • Lestijden
  • Begroting
  • Schoolgids
  • Vakantie en vrijedagenplanning
  • Formatie
  • ARBO
  • Communicatie met de ouders

Alle bevoegdheden van de MR en zijn geledingen zijn vastgelegd in artikel 10 tot en met 16 van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). In het medezeggenschapsreglement van een MR is vastgelegd hoe vaak de MR van samenstelling wisselt en hoe lang iemand zitting kan nemen in de MR.

De MR is te bereiken via: mr@bsaboe.nl

Data MR-vergaderingen 2022-2023:

woensdag 28 september 2022 (klik voor de notulen)
woensdag 30 november 2022 (geannuleerd i.v.m. ziekte)
woensdag 21 december 2022 (klik voor de notulen)
woensdag 25 januari 2023 (klik voor de notulen)
woensdag 22 maart 2023 (klik voor de notulen)
woensdag 24 mei 2023 (klik voor de notulen)
woensdag 5 juli 2023 (klik voor de notulen)

De vergadertijd is van 15:45 uur tot 17:30 uur in de multifunctionele ruimte (Aula) van onze school.

Data MR-vergaderingen 2023-2024:

woensdag 6 september 2023 (klik voor de notulen)
woensdag 2 oktober 2023
woensdag 30 oktober 2023
woensdag 18 december 2023
woensdag 29 januari 2024
woensdag 26 februari 2023
woensdag 15 april 2024
woensdag 27 mei 2024

De vergadertijd is van 15:45 uur tot 17:30 uur in de multifunctionele ruimte (Aula) van onze school.

Navigeer snel naar:

Schoolgids

Click hier voor meer informatie over onze school

Schoolkalender

Click hier voor onze schoolkalender met belangrijke data.

Aanmelden

Click hier voor meer informatie over het aanmelden

Nieuws

Click hier voor het laatste nieuws over onze school

Contact

Click hier voor onze contactpagina