Plein 013

Plein 013 is het samenwerkingsverband van alle scholen voor primair onderwijs in de regio Tilburg. Het samenwerkingsverband Plein 013 bestaat uit 81 basisscholen, 4 speciale basisscholen en 4 scholen voor speciaal onderwijs.

Plein 013 zet zich in om voor alle leerlingen in onze regio in de basisschoolleeftijd een onderwijsaanbod te doen dat passend is bij hun ondersteuningsbehoefte. Dit doen ze bij voorkeur in de gewone basisschool. Ouders, leraren en kinderen zijn in het proces van Passend onderwijs de belangrijkste partners. Voor doorgaande lijnen en afstemming, werkt Plein 013 nauw samen met andere partners, die ouders en scholen daarbij ondersteunen.

In het samenwerkingsverband maken de scholen afspraken over hoe de extra ondersteuning voor kinderen geregeld is en hoe het beschikbare geld hiervoor wordt ingezet en verdeeld. Deze afspraken worden vastgelegd in een ondersteuningsplan. Het plan wordt voor een aantal jaren opgesteld. Het idee daarbij is dat scholen binnen een samenwerkingsverband heel gericht kunnen nagaan wat er nodig is om voor hun leerlingen ondersteuning op maat te organiseren.

Bezoekadres:
Ringbaan Oost 240
5018 HC  Tilburg

Postadres:
Postbus 1372
5004 BJ  Tilburg

Telefoon: 013-21 00 13 0
E-mail: info@plein013.nl
Website: www.plein013.nl

Navigeer snel naar:

Schoolgids

Click hier voor meer informatie over onze school

Schoolkalender

Click hier voor onze schoolkalender met belangrijke data.

Aanmelden

Click hier voor meer informatie over het aanmelden

Nieuwsbrief

Click hier voor de nieuwsbrief van onze school

Contact

Click hier voor onze contactpagina

Vacatures

Click hier voor onze vacaturepagina