Missie en visie

Missie

We staan voor een optimale brede ontwikkeling van onze leerlingen. Het is onze gezamenlijke taak om kwalitatief hoogwaardig passend onderwijs met als basis de islamitische identiteit te verzorgen waarbij we de leerlingen de kans bieden om het beste uit zichzelf te halen. Als toekomstige wereldburgers kunnen onze leerlingen na acht jaar onderwijs de wereld met vertrouwen tegemoet treden. We doen dit in samenwerking met ouders en externe partners.

Visie

Op onze school zorgen we voor een veilige leeromgeving. We hebben hoge verwachtingen en veel aandacht voor iedere leerling. Ons onderwijs stimuleert hun ontwikkeling en interesses. Het onderwijs is passend voor elke leerling.

Op onze school geven wij kwalitatief goed lessen. Kennis en basisvaardigheden zoals taal, lezen en rekenen staan hierin centraal. We maken gebruik van een goed doordacht didactisch model.

We hebben veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling. Deze sluit aan bij onze Islamitische identiteit en je leert jezelf kennen. Je start een ontdekking naar jezelf en wie je wilt zijn. Waar de jonge kinderen nog volledig afhankelijk zijn, vliegen de jongvolwassenen na acht jaar onderwijs zo veel mogelijk zelfredzaam uit.

Onze leerlingen leren om te gaan met verantwoordelijkheid voor zichzelf en de ander. Op onze school leren leerlingen samen spelen, werken en leven met elkaar in de samenleving.

Het is duidelijk wat er van ieder verwacht wordt. We maken gebruik van kwaliteitskaarten, hierin staan de afspraken die we met elkaar gemaakt hebben over ons onderwijs.

We maken dit waar met onze kernwaarden ihsaan, respect, rechtvaardigheid en naastenliefde.

Kernwaarden:

Ihsaan

Vanuit jezelf je best doen om altijd goed te doen voor jezelf en de ander. Je bent bewust van het leven dat je leidt, dat Allah je ziet. Je bent je bewust van het functioneren als mens binnen de school. Het motiveert ons om zo goed mogelijk te leven, te blijven leren en jezelf te verbeteren.

Respect

Elkaar met respect behandelen betekent ‘je laat een ander in zijn waarde zonder vooroordeel’. Dat begint met het respecteren van jezelf, want wanneer je jezelf respecteert, kun je ook een ander met respect behandelen.

We geven elkaar de ruimte om open te staan voor het geven en het ontvangen van feedback, maar ook de waardering te hebben voor de mens, de spullen, de omgeving en de natuur.

Rechtvaardigheid

Ieder mens is even waardevol en iedere stem telt. We zijn allemaal verschillend, met onze eigen kijk op het leven, achtergrond en talenten.

Wij staan ervoor dat onze leerlingen gelijke kansen krijgen en dat ze geholpen worden om die kansen te benutten. Voor ons onderwijs betekent het dat we voor sommige leerlingen iets anders of meer doen, juist om iedere leerling de kans te geven zich zo breed mogelijk te ontwikkelen.

Naastenliefde

Naastenliefde betekent het hebben van een goede verstandhouding met mensen in je omgeving, het gevoel dat je bij elkaar hoort en dat je met respect voor elkaar een samenleving bent. Wij werken daarom op onze school intensief samen met ouders, leerlingen en ieder die verbonden is met onze school.

Navigeer snel naar:

Schoolgids

Click hier voor meer informatie over onze school

Schoolkalender

Click hier voor onze schoolkalender met belangrijke data.

Aanmelden

Click hier voor meer informatie over het aanmelden

Nieuwsbrief

Click hier voor de nieuwsbrief van onze school

Contact

Click hier voor onze contactpagina

Vacatures

Click hier voor onze vacaturepagina