Klachtenregeling

Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over een bepaalde gang van zaken op school en hierover een klacht wilt indienen. Wij onderscheiden twee soorten klachten:

– klachten over het onderwijs, de schoolorganisatie
– klachten over agressie, geweld, racisme, discriminatie of seksuele intimidatie

Klachten over het onderwijs en de schoolorganisatie

U hebt een klacht die te maken heeft met het onderwijs dat uw kind krijgt of over iets wat met de organisatie van de school heeft te maken. U handelt als volgt:

U vraagt een gesprek aan met de groepsleerkracht en probeert samen tot een oplossing te komen.

Het kan zijn dat u er met de groepsleerkracht niet of onvoldoende uitkomt. In dat geval kunt u contact opnemen met de directeur.

Als ook het gesprek met de directeur voor u geen resultaat heeft opgeleverd, kunt u contact opnemen met de directeur-bestuurder van Stichting Islamitisch Primair Onderwijs (SIPO), de heer M. Talbi. Dit kan telefonisch via 076-5228019 of via
e-mail: directie@sipobreda.nl.

Klachten over agressie, geweld, racisme, discriminatie of seksuele intimidatie

Voor dit soort klachten is er op onze school een contactpersoon. Dit is juffrouw Wendy Kesting: E-mail. w.kesting@bsaboe.nl. Zij kan u helpen in moeilijke situaties. Zo kan zij u bijvoorbeeld verwijzen naar een externe vertrouwenscontactpersoon verbonden aan:
GGD West Brabant (Afdeling Jeugdgezondheidszorg)
Postbus 3369
4800 DJ Breda
Tel: 076- 5282241

of naar de Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs gehuisvest bij de Commissie Onderwijsgeschillen in Utrecht. Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht.

De vertrouwenscontactpersoon zal met u de klacht bespreken en u zo nodig begeleiden richting de klachtencommissie of de externe vertrouwenscontactpersoon. De uitgebreide klachtenregeling vindt u HIER

Navigeer snel naar:

Schoolgids

Click hier voor meer informatie over onze school

Schoolkalender

Click hier voor onze schoolkalender met belangrijke data.

Aanmelden

Click hier voor meer informatie over het aanmelden

Nieuws

Click hier voor het laatste nieuws over onze school

Contact

Click hier voor onze contactpagina