Klachtenregeling

We maken verschil tussen twee soorten klachten:

– klachten over het onderwijs, de schoolorganisatie
– klachten over agressie, geweld, racisme, discriminatie of seksuele intimidatie

Klachten over het onderwijs en de schoolorganisatie

U hebt een klacht die te maken heeft met het onderwijs dat uw kind krijgt of iets dat met de organisatie van de school heeft te maken. In dat geval gaat u als volgt te werk:
– u vraagt een gesprek aan met de groepsleerkracht en u probeert met hem / haar een afspraak te maken waardoor uw klacht wordt opgelost;
– het kan echter zijn, dat u er met de groepsleerkracht niet of onvoldoende uitkomt. Als dat het geval is dan kunt u contact opnemen met de directeur;
– Als ook het gesprek met de directeur voor u geen resultaat heeft opgeleverd, kunt u contact opnemen met de directeur-bestuurder van Islamitisch Primair Onderwijs (SIPO), de heer M. Talbi. Dat kan telefonisch op 076-5228019 of via e-mail naar directie@sipobreda.nl.

Klachten over agressie, geweld, racisme, discriminatie of seksuele intimidatie

Voor dit soort klachten is er op onze school een contactpersoon. Dit is juffrouw Wendy Kesting: E-mail. w.kesting@bsaboe.nl. Zij kan u helpen in moeilijke situaties. Zo kan zij u bijvoorbeeld verwijzen naar een externe vertrouwenscontactpersoon verbonden aan: GGD West Brabant (Afdeling Jeugdgezondheidszorg) Postbus 3369, 4800 DJ Breda Tel: 076- 5282241 of of naar de Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs gehuisvest bij de Commissie Onderwijsgeschillen in Utrecht. Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht.

De vertrouwenscontactpersoon zal met u de klacht bespreken en u zo nodig begeleiden richting de klachtencommissie of de externe vertrouwenscontactpersoon. De uitgebreide klachtenregeling vindt u op: https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-klachtencommissie-islamitisch-onderwijs