Beste ouders/verzorgers

salaam alaykom,

Beste ouders/verzorgers,

Zoals u weet biedt Stichting MET sinds vorig schooljaar, na schooltijd, Arabische lessen aan in onze lokalen. Wij, als school, begrijpen de meerwaarde van de Arabische taal.

Helaas hebben we sinds het begin van dit schooljaar meerdere klachten ontvangen met betrekking tot de Arabische lessen. Er is sprake van rommel op de vloeren in de lokalen, spullen die uit de laatjes en klas worden meegenomen, etensresten (in de laatjes), ouders die op de gangen rondlopen, en leerlingen die te vroeg arriveren, waardoor dit het werk van onze collega’s bemoeilijkt.

Na overleg met het team en Mohammed Aknin van Stichting MET zijn we op zoek gegaan naar oplossingen. Als school willen we vanuit onze identiteit ons steentje bijdragen en staan we open voor samenwerking. Daarom hebben we de volgende afspraken met Stichting MET gemaakt:

Klassen dienen opgeruimd te zijn na afloop van de Arabische les. De leerkrachten van de Arabische les zullen bij aanvang van de les het lokaal bekijken en eventuele rommel melden bij de groepsleerkracht, en indien nodig het lokaal tegen het einde van de Arabische les opruimen. Leerlingen moeten van andermans spullen afblijven. De leerkrachten van de Arabische les zullen hier strenger op toezien en dit in elke les benoemen.

Ouders wachten in de hal bij het afzetten en ophalen van hun kinderen.
De les op woensdag start pas om 16:05 (vanaf januari 2024).

Indien leerlingen of ouders zich niet aan deze afspraken houden, zal Stichting MET ingrijpen en de Arabische les van dat kind stopzetten. Bij herhaaldelijk voorkomen van deze problemen zullen we helaas niet langer onze ruimte beschikbaar stellen voor de Arabische lessen.

 

We hopen op uw begrip. Het is voor ons van belang dat we onze lokalen beschikbaar stellen voor Stichting MET om Arabische lessen te verzorgen, zonder daar hinder van te ondervinden als school.

Nogmaals ter herinnering: Stichting MET is volledig verantwoordelijk voor de tijd dat zij bij ons op school aanwezig zijn en voor de inhoud van de Arabische lessen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om uw kinderen naar deze lessen te sturen. Niemand van de school Aboe el-Chayr is hierbij betrokken; wij stellen alleen de ruimte beschikbaar.

Mocht u vragen hebben over het bovenstaande, dan kunt u altijd contact met mij opnemen via directie@bsaboe.nl

 

Met vriendelijke groet,

Dhr. Essam El Mouwafik

 

Alle groepen zitten vol

Beste ouders/verzorgers,

Voor dit schooljaar en volgend schooljaar zitten we vol voor de groepen 3 tot en met 8. Voor de kleutergroepen hanteren we nog de wachtlijst. 

Kortom, wij kunnen uw kind niet toelaten totdat er plaats vrij komt. Kinderen die al broertjes en zusjes op onze school hebben, krijgen voorrang op de wachtlijst.