Ouderkamer

Op islamitische basisschool Aboe el Chayr is een Ouderkamer ingericht voor de ouders.

In de Ouderkamer worden voor de ouders allerlei activiteiten georganiseerd zoals informatieve koffieochtenden, Nederlandse lessen, rekenles en lessen Hoe help ik mijn kind op school. Door middel van een weekprogramma wordt u op de hoogte gehouden van deze activiteiten. De coördinator van de Ouderkamer is Annie Meens.

Programmering.

De coördinator draagt in overleg met de ouders zorg voor de programmering. In het programma is aandacht voor onderwijsondersteunende activiteiten zoals de lessen Hoe help ik mijn kind met school. Tijdens deze lessen krijgt u informatie over de thema’s en de lesstof van uw kind. Er wordt voor de ouders ook een alfabetiseringscursus gegeven en Nederlandse les. Er worden veel voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd in het kader van opvoedingsondersteuning zoals bijvoorbeeld omgaan met lastig pubergedrag. De GGD verzorgt deze bijeenkomsten. Ook worden er voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd over het Nederlandse onderwijssysteem en brengen ouders een bezoek aan het Voortgezet Onderwijs.  Vanuit de Ouderkamer hebben we een bezoek gebracht aan 2 College Cobbenhagen mavo en 2 College Cobbenhagenlyceum, maar ook aan de Rooi Pannen.

Daarnaast vinden in de Ouderkamer informatiebijeenkomsten plaats over mediawijsheid, de Media ukkiedagen, de Nationale Voorleesdagen. De lees-en mediaconsulent verzorgt deze bijeenkomsten. Ook is er veel aandacht voor onderwerpen die met de school of de wijk te maken hebben.

Ook wordt er elke week de workshop Taalapps voor Thuis gegeven. De lees- en mediaconsulent van de bibliotheek Midden-Brabant verzorgt deze workshop. Ouders krijgen uitleg over educatieve apps voor hun kind en zij mogen een IPad lenen voor thuis zodat ze in de thuissituatie samen met hun kind kunnen oefenen. Ook is er aandacht voor activiteiten gericht op het ontwikkelen van creatieve talenten voor de ouders.

Ouders voor ouders.

De ouder en het onderwijs aan hun kinderen staat centraal in de programmering. De ouders geven aan waaraan zij behoefte hebben en op hun vraag wordt een passend aanbod gezocht. Daarbij kijken we of we zelf ouders hebben die talenten bezitten om workshops te geven. Veel creatieve workshops zoals textiele vaardigheden en koken worden door de ouders zelf gegeven.

Kinderopvang en speel-o-theek.

De ruimte grenzend aan de Ouderkamer in De Dirigent is ingericht voor kinderoppas en speel-o-theek. De kinderoppas wordt gerund door vrijwillige ouders. Zo kunnen ouders ook deelnemen aan het programma als ze nog een klein kindje hebben.

Speel-o-theek

Elke maandagmiddag tussen 14.00 uur en 16.00 uur is de speel-o-theek geopend. Hier kunt u gratis een spelletje, een boekje of speelgoed lenen. Elke maandag mag u het geleende materiaal weer terugbrengen en iets anders lenen voor uw kind.

VVE- ambassadrices Tilburg Noord

In De Dirigent zijn 10 moeders met diverse culturele – taal achtergronden getraind om als VVE-ambassadrice te kunnen worden ingezet voor de toeleiding naar VVE.

VVE betekent voor- en vroegschoolse educatie, een programma-aanbod ter ondersteuning van peuters en kleuters op het kinderdagverblijf en de kindercrèche en in de groepen 1 en 2 van de basisschool.

De VVE – ambassadrices gaan bij gezinnen op bezoek en gaan in hun eigen taal met ouders in gesprek om hen te wijzen op het belang van VVE en verzorgen informatie hierover.

De VVE- ambassadrices komen uit de volgende landen: Polen, Somalie, Ethiopie, Syrie, Venezuela, Curacao, Marokko.

De volgende talen worden gesproken: Somalisch, Berbers, Arabisch, Spaans, Papiamento, Engels, Pools, Nederlands.

Mocht u graag wat meer informatie ontvangen over VVE en het bezoek van uw kind aan de peutercrèche of het kinderdagverblijf, dan kunt u dit aangeven en kan de VVE-ambassadrice bij u thuis op bezoek komen.

Verwijsspreekuur

Elke maandagochtend van 9.00 uur tot 11.30 uur vindt het Verwijsspreekuur plaats in Ouderkamer De Dirigent.

VerWijs is een onafhankelijk spreekuur voor bewoners uit Tilburg Noord.

Mensen die vragen hebben of problemen op het gebied van geld, opvoeding, subsidiemogelijkheden, verblijfsvergunningen, werk, schuldproblematiek en nog veel meer, kunnen bij ons terecht.