Ouderkamer

Op Aboe el-Chayr hebben we een speciale kamer voor ouders ingericht: de Ouderkamer. Hierin organiseren wij voor ouders diverse activiteiten zoals:

  • informatieve koffieochtenden
  • Nederlandse lessen
  • rekenlessen
  • hoe help ik mijn kind op school

Via het weekprogramma houden wij u op de hoogte van deze activiteiten.
Annie Meens is de coördinator van de Ouderkamer. Zij is te bereiken via annie.meens@tangent.nl

Programmering

De coördinator draagt in overleg met de ouders zorg voor de programmering. In het programma is aandacht voor onderwijsondersteunende activiteiten zoals de lessen Hoe help ik mijn kind met school. Tijdens deze lessen krijgt u informatie over de thema’s en de lesstof van uw kind.

Voor ouders organiseren we ook een alfabetiseringscursus en voorlichtingsbijeenkomsten over opvoedingsondersteuning. Bijvoorbeeld over omgaan met lastig pubergedrag. De GGD verzorgt deze bijeenkomsten. Ook organiseren we voorlichtingsbijeenkomsten over het Nederlandse onderwijssysteem en brengen ouders een bezoek aan het voortgezet onderwijs. Vanuit de Ouderkamer hebben we een bezoek gebracht aan 2College Cobbenhagen mavo, 2College Cobbenhagenlyceum en aan De Rooi Pannen.

Daarnaast vinden in de Ouderkamer informatiebijeenkomsten plaats over mediawijsheid, de Media ukkiedagen en de Nationale Voorleesdagen. De lees- en mediaconsulent verzorgt deze bijeenkomsten. Ook is er veel aandacht voor onderwerpen die met de school of de wijk te maken hebben.

Ook wordt er elke week de workshop Taalapps voor Thuis gegeven. De lees- en mediaconsulent van de bibliotheek Midden-Brabant verzorgt deze workshop. Ouders krijgen uitleg over educatieve apps voor hun kind en zij mogen een iPad lenen voor thuis, zodat ze in de thuissituatie samen met hun kind kunnen oefenen. Ook zijn er voor de ouders activiteiten gericht op het ontwikkelen van creatieve talenten van hun kinderen.

Ouders voor ouders

De ouders en het onderwijs aan hun kinderen staat centraal in de programmering. De ouders geven aan waaraan zij behoefte hebben en bij hun vraag zoeken we een passend antwoord. Daarbij kijken we of er ouders zijn die zelf workshops zouden kunnen geven. Veel creatieve workshops, zoals textiele vaardigheden en koken, geven de ouders zelf.

Kinderopvang en speel-o-theek

De ruimte grenzend aan de Ouderkamer in De Dirigent is ingericht voor kinderoppas en speel-o-theek. De kinderoppas wordt gerund door vrijwillige ouders. Zo kunnen ouders ook deelnemen aan het programma als ze nog een klein kindje hebben.

Speel-o-theek

Elke maandagmiddag tussen 14.00 uur en 16.00 uur is de speel-o-theek geopend. Hier kunt u gratis een spelletje, een boekje of speelgoed lenen. Elke maandag mag u het geleende materiaal weer terugbrengen en iets anders lenen voor uw kind.

VVE- ambassadrices Tilburg-Noord

In De Dirigent zijn 10 moeders met diverse culturele – taal achtergronden getraind om als VVE-ambassadrice te kunnen worden ingezet voor de toeleiding naar VVE.

VVE betekent voor- en vroegschoolse educatie, een programma-aanbod ter ondersteuning van peuters en kleuters op het kinderdagverblijf en de kindercrèche en in de groepen 1 en 2 van de basisschool.

De VVE – ambassadrices gaan bij gezinnen op bezoek en gaan in hun eigen taal met ouders in gesprek om hen te wijzen op het belang van VVE en verzorgen informatie hierover.

De VVE- ambassadrices komen uit de volgende landen: Polen, Somalie, Ethiopie, Syrie, Venezuela, Curacao, Marokko.

De volgende talen worden gesproken: Somalisch, Berbers, Arabisch, Spaans, Papiamento, Engels, Pools, Nederlands.

Mocht u graag wat meer informatie ontvangen over VVE en het bezoek van uw kind aan de peutercrèche of het kinderdagverblijf, dan kunt u dit aangeven en kan de VVE-ambassadrice bij u thuis op bezoek komen.

Verwijsspreekuur

Elke maandagochtend van 9.00 uur tot 11.30 uur vindt het VerWijsspreekuur plaats in Ouderkamer De Dirigent. VerWijs is een onafhankelijk spreekuur voor bewoners uit Tilburg-Noord.

Mensen die vragen of problemen hebben op het gebied van geld, opvoeding, subsidiemogelijkheden, verblijfsvergunningen, werk, schuldproblematiek en nog veel meer, kunnen daar terecht.

Navigeer snel naar:

Schoolgids

Click hier voor meer informatie over onze school

Schoolkalender

Click hier voor onze schoolkalender met belangrijke data.

Aanmelden

Click hier voor meer informatie over het aanmelden

Nieuwsbrief

Click hier voor de nieuwsbrief van onze school

Contact

Click hier voor onze contactpagina

Vacatures

Click hier voor onze vacaturepagina