Kernwaarden

De kracht van onze school zit in de islamitische identiteit. De islam is onze inspiratiebron. De islam heeft alles in zich en brengt het beste in de mens naar boven.

Op school leren we de kinderen om beter mens te zijn in de maatschappij waarin we leven en zich als verantwoordelijken te gedragen naar de omgeving en maatschappij.

In de organisatie zijn vier kernwaarden gekozen die samen de basishouding van de stichting en onze school verwoorden.

1
2
3
4

1. IHSAAN

2. RESPECT

3. NAASTENLIEFDE

4. RECHTVAARDIGHEID

Kernwaarden zijn richtinggevend.

Kernwaarden vormen een evaluatie-instrument: in welke mate is ons handelen in overeenstemming met deze waarden?

Kernwaarden zorgen voor een verwachtingspatroon: de omgeving en medewerkers mogen deze kernwaarden van elkaar en de organisatie verwachten.

De Roos van Sipo

Het uitvoeren van de kernwaarden in het handelen van onze leerlingen doen wij volgens de Roos van SIPO.

Via de Roos van SIPO brengen onze leerlingen deze kernwaarden in de praktijk.

De Roos van SIPO verbeeldt de visie van de stichting. Dit beeld geeft ons focus en vertaalt onze kernwaarden naar daden. Ook vormt deze de basis voor onze schoolafspraken.

Navigeer snel naar:

Schoolgids

Click hier voor meer informatie over onze school

Schoolkalender

Click hier voor onze schoolkalender met belangrijke data.

Aanmelden

Click hier voor meer informatie over het aanmelden

Nieuwsbrief

Click hier voor de nieuwsbrief van onze school

Contact

Click hier voor onze contactpagina

Vacatures

Click hier voor onze vacaturepagina