Leerlingenraad

Wat doet een leerlingenraad?

Een leerlingenraad vertegenwoordigt de mening van de leerlingen op een school. De leerlingenraad is er om mee te denken, praten, overleggen, adviseren en beslissen over wat er op school en in de klas gebeurt. De raad baseert zich daarbij op de ideeën, voorstellen, vragen, moeilijkheden en klachten van alle leerlingen. Ook kan de school (directie, leerkrachten) onderwerpen op de agenda zetten om de mening van de leerlingen horen.

Waar gaan de leerlingen het over hebben in de leerlingenraad?

Er zijn twee bronnen voor agendapunten:
• de leerlingen willen iets organiseren, willen klachten bespreekbaar maken enz.
• de school wil bijv. de mening van de leerlingen horen over hoe de zaken gaan en over geplande veranderingen in school.

De leden van de leerlingenraad moet zélf actief aan de slag om de onderwerpen, die de andere leerlingen belangrijk vinden, te inventariseren. De leerlingenraad moet ook bij de school navragen, welke onderwerpen de school wil inbrengen op de agenda van de leerlingenraad.

Verkiezingen 

Elk jaar wordt er in alle klassen een lid voor de leerlingenraad gekozen. De leerlingen van de groepen 5 tot en met groep 8 zijn vertegenwoordigd in de leerlingenraad.

Wie komen er in aanmerking voor de leerlingenraad

 

Vanaf groep 5 kan iedereen zich kandidaat stellen. Wanneer er meer kandidaten in één klas zijn worden er verkiezingen gehouden. De leden blijven één jaar lid. Criteria kandidaten:

• iemand die namens de groep spreekt
• iemand die durft te spreken
• iemand die met iedereen in de groep kan spreken
• iemand die geduld heeft om andere jongeren aan het woord te laten
• iemand die betrouwbaar is

Werkgroep Leerlingenraad

 

Vaste docenten/onderwijsassistenten begeleiden de leerlingenraad.

Vergaderen

 

De leerlingenraad vergadert onder schooltijd. De school stelt daarvoor een ruimte beschikbaar. De raad kan voor zijn werkzaamheden gebruik maken van een telefoon, een computer en een printer van de school.

Er wordt 6 keer per jaar vergaderd. De leerlingenraad kan ook een overleg samen met het team van de afdeling aanvragen. Dit kan alleen plaatsvinden ná  en wordt geleid door de werkgroep. De leerlingenraad zorgt voor een kort verslag van dit overleg na afloop en voor de verspreiding aan de leerlingen.

Rechten van de leerlingenraad

 

• Scholen zijn niet verplicht een leerlingenraad in te stellen.
• De leerlingenraad kan een advies doorgeven aan het schoolbestuur.
• Het schoolbestuur moet dan binnen 3 maanden een schriftelijk antwoord geven.
• De leerlingenraad houdt zich ook bezig met de verbetering van de sfeer op school en met de kwaliteit van het onderwijs.

Introductie leerlingenraad schooljaar 2022/2023:

Assalamoe Alaikoum,

Ik ben Imraan. Ik hou van voetballen met mijn vrienden en om buiten te spelen. Ik ben de vertegenwoordiger van groep 5a.

Met de leerlingenraad wil ik veel bereiken. Ik wil veel veranderen, alles beter maken om een goede school te hebben. Dankzij de bijeenkomsten hoop ik te leren over een veilige sfeer op school en hoe het leuker kan worden

De ideeënlijst vanuit groep 5a is;

 • Wij zouden graag een groter speelplein willen
 • Wij zouden graag een groter voetbalveld willen
 • Een speelplein met de volgende dingen: klimrek, trampoline, huisje met glijbaan en 2 schommels
 • We zouden tijdens de gymlessen verschillende lessen willen bijvoorbeeld karate les
 • We zouden ook graag een keer in de zoveel tijd een kookles willen
 • De speel-o-theek zouden wij graag terug willen. Die is van Annie. Op maandag mochten we daarnaartoe gaan na schooltijd en dan mocht je speelgoed een week lang lenen
 • We zouden meer bomen en planten op school willen
 • Wij zouden graag ook dieren op school willen
 • Sommige kinderen hebben niet zoveel geld thuis. Dus zouden we de middag eten van school krijgen: boterhammen en melk
 • We zouden voor elke leerling een laptop willen
 • Elke dag knutselen zouden wij ook erg leuk vinden
 • Meer gymlessen zodat we meer bewegen
 • Een groter bibliotheek, zodat we als we moe zijn even terug kunnen trekken en lekker op de bank kunnen zitten en rustig kunnen lezen
 • We zouden graag zwemles willen
 • En als laatste 3 pauzes op een dag in plaats van 2. De middagpauze zouden we graag door twee splitten, zodat we rond 14:00u weer pauze kunnen krijgen en kunnen uitrusten

Namens,

Imraan Nur (groep 5a)

Assalamoe Alaikoum,

Mijn naam is Anissa. Ik ben 8 jaar oud en ben Marokkaans. Mijn hobby’s zijn zwemmen, spelen en werken. Ik vertegenwoordig groep 5b.

Wat ik graag wil bereiken is om met de klas verschillende activiteiten te doen. Bijvoorbeeld een bezoek aan het museum. Mijn doel is om ervoor te zorgen dat niemand zich op school buitengesloten voelt. Dat wij als school hier samen aan werken en dat wij hier ook samen goed op letten.

Namens,

Anissa Erraddahi (groep 5b)

Assalamoe aleikoem,

Mijn naam is Sennah en ik ben 10 jaar oud. Ik zit in groep 6a. Mijn hobby’s zijn tekenen (daar ben ik heel goed in). Verder heb ik vijf katten.

Ik vertegenwoordig groep 6a, bij juf Dakia en juf Mariam. Met de leerlingenraad hoop ik het volgende te kunnen bereiken. Ik wil dat alle leerlingen zich veilig voelen op school. Ik wil dan ook iets bedenken voor de school zodat er minder ruzies zijn. Verder zou ik graag een groot en mooi schoolplein willen. Een aantal kinderen vragen aan mij of er een zwembad kan komen, sorry dat gaat helaas niet…

Door de leerlingenraad bijeenkomsten hoop ik betere keuzes te maken, beter samen te werken, maar hoop ik ook goed te leren luisteren naar anderen.

Namens,

Sennah (groep 6a)

Asalamoe aleikoem,

Mijn naam is Ahlaam en ik ben 9 jaar oud. Mijn hobby’s zijn zwemmen en karate. Ik vertegenwoordig groep 6b van juf Farah.

Ik wil bij de leerlingenraad horen, omdat ik iets wil betekenen voor de school. Ook vind ik het gewoon leuk om mee te beslissen.

Mijn doel met de leerlingenraad is de school netjes houden en dat de kinderen het leuk vinden om naar school te gaan. Verder zou ik graag een mooi schoolplein willen waarbij er meer speelmateriaal is, bijvoorbeeld een speelhuis en een grote zandbak.

Namens,

Ahlaam (groep 6b)

Assalamoe Alaikoum,

Mijn naam is Ezana Pllavci en ik ben 10 jaar. Ik ben van Kosovaarse kom af, maar ben in Nederland geboren. Ik heb een moeder en een stiefvader. Mijn broertje zit ook op de Aboe el-Chayr en heb nog een broertje van 1. Mijn hobby’s zijn zingen en tekenen.

Ik zit in de leerlingenraad en vertegenwoordig groep 7a. Wat ik graag wil bereiken is dat iedereen leuk kan spelen op het schoolplein. Wat ik van de leerlingenraad heb geleerd is om mezelf te zijn.

Namens,

Ezana Pllavci (groep 7a)

Assalamoe aleikoem,

Hallo, ik ben Amira en ik ben 10 jaar. Ik zit dit jaar in de leerlingenraad omdat ik de meeste stemmen heb gekregen in de klas. Ik wil heel graag in de leerlingenraad en heb tijdens de verkiezingen echt mijn best gedaan. Ik wil graag meebeslissen namens groep 7B voor de  school. Nu zit ik er eindelijk in en ga ik mijn best doen om namens mijn klas iets te regelen.

Namens,

Amira (groep 7b)

Asalamoe aleikoem

Vandaag ga ik kort iets over mijzelf vertellen. Ik ben Semhar en ik ben 12 jaar. Mijn hobby’s zijn shoppen en met vriendinnen afspreken. Daarnaast eet ik heel graag.  Ik vind het leuk om in de leerlingenraad te zitten want, zo leer ik veel nieuwe dingen. Ik leer dan ook hoe dingen worden besproken en hoe alles wordt geregeld op onze school Aboe el-chayr.

Namens,

Semhar (groep 8a)

Assalamoe Alaikoum,

Hallo allemaal,

Ik ben Osman uit groep 8a en twaalf jaar oud. Thuis wonen wij met mijn ouders, een broer en twee zussen. Mijn familie komt uit Somalië, echter ben ik geboren in Egypte.

Mijn hobby is voetbal. Zelf ben ik fan van FC Barcelona en voetbal ik zelf graag in mijn vrije tijd. Ook ben ik lid bij Willem II. Daar speel ik meerdere keren per week.

Ik wil graag in de leerlingenraad zijn, omdat ik denk dat ik iets kan bijdragen. Ik geloof dat het belangrijk is dat de stemmen en ideeën van de leerlingen gehoord worden. Als lid van de leerlingenraad kan ik zorgen dat ideeën van de leerlingen worden overgebracht en uitgevoerd. Ik wil ook graag meewerken aan verbeteringen op school en een fijnere omgeving voor iedereen. Ik ben vol enthousiasme en gemotiveerd om deel uit te maken van de leerlingenraad! Door deel te nemen aan de leerlingenraad hoop ik mijzelf beter te leren kennen. Vooral op het gebied van luisteren naar anderen en betere keuzes maken.

Nemans,

Osman (groep 8b)

 

Navigeer snel naar:

Schoolgids

Click hier voor meer informatie over onze school

Schoolkalender

Click hier voor onze schoolkalender met belangrijke data.

Aanmelden

Click hier voor meer informatie over het aanmelden

Nieuws

Click hier voor het laatste nieuws over onze school

Contact

Click hier voor onze contactpagina