Leerlingenraad

Wat doet een leerlingenraad?

Een leerlingenraad vertegenwoordigt de mening van de leerlingen op een school. De leerlingenraad is er om mee te denken, praten, overleggen, adviseren en beslissen over wat er op school en in de klas gebeurt. De raad baseert zich daarbij op de ideeën, voorstellen, vragen, moeilijkheden en klachten van alle leerlingen. Ook kan de school (directie, leerkrachten) onderwerpen op de agenda zetten om de mening van de leerlingen horen.

Waar gaan de leerlingen het over hebben in de leerlingenraad?

Er zijn twee bronnen voor agendapunten:
• de leerlingen willen iets organiseren, willen klachten bespreekbaar maken enz.
• de school wil bijv. de mening van de leerlingen horen over hoe de zaken gaan en over geplande veranderingen in school.

De leden van de leerlingenraad moet zélf actief aan de slag om de onderwerpen, die de andere leerlingen belangrijk vinden, te inventariseren. De leerlingenraad moet ook bij de school navragen, welke onderwerpen de school wil inbrengen op de agenda van de leerlingenraad.

Verkiezingen 

Elk jaar wordt er in alle klassen een lid voor de leerlingenraad gekozen. De leerlingen van de groepen 5 tot en met groep 8 zijn vertegenwoordigd in de leerlingenraad.

Wie komen er in aanmerking voor de leerlingenraad

 

Vanaf groep 5 kan iedereen zich kandidaat stellen. Wanneer er meer kandidaten in één klas zijn worden er verkiezingen gehouden. De leden blijven één jaar lid. Criteria kandidaten:

• iemand die namens de groep spreekt
• iemand die durft te spreken
• iemand die met iedereen in de groep kan spreken
• iemand die geduld heeft om andere jongeren aan het woord te laten
• iemand die betrouwbaar is

Werkgroep Leerlingenraad

 

Vaste docenten/onderwijsassistenten begeleiden de leerlingenraad.

Vergaderen

 

De leerlingenraad vergadert onder schooltijd. De school stelt daarvoor een ruimte beschikbaar. De raad kan voor zijn werkzaamheden gebruik maken van een telefoon, een computer en een printer van de school.

Er wordt 6 keer per jaar vergaderd. De leerlingenraad kan ook een overleg samen met het team van de afdeling aanvragen. Dit kan alleen plaatsvinden ná  en wordt geleid door de werkgroep. De leerlingenraad zorgt voor een kort verslag van dit overleg na afloop en voor de verspreiding aan de leerlingen.

Rechten van de leerlingenraad

 

• Scholen zijn niet verplicht een leerlingenraad in te stellen.
• De leerlingenraad kan een advies doorgeven aan het schoolbestuur.
• Het schoolbestuur moet dan binnen 3 maanden een schriftelijk antwoord geven.
• De leerlingenraad houdt zich ook bezig met de verbetering van de sfeer op school en met de kwaliteit van het onderwijs.

Introductie leerlingenraad schooljaar 2023/2024:

Assalamoe Alaikoum,

Ik ben Hifa en iik zit in groep 5A. Ik ben in de leerlingenraad gegaan omdat ik veel dingen wil veranderen. Ik eb veel dingen die ik wil aanpakken. Zoals bijvoorbeeld het schoolplein. Ik zou graag zien dat we meer bloemen en bomen zouden krijgen. Ik vind het ook leuk om in de leerlingenraad te zitten omdat ik nog nooit erin heb gezeten en ik iets kan betekenen. Ik denk dan ook dat ik een paar regels ga veranderen. Als bijvoorbeeld een leerling uit zuid komt dan mag die soms wel te laat komen en geen te laatbriefje halen. Ook vind ik het leuk om met leerlingen uit de andere groepen samen te werken.

Groep 5a Hifa Goktas

Assalamoe Alaikoum,

Ik ben Hala en ik ben 8 jaar oud. Ik zit in groep 5b in de klas van juffrouw Latifa. Ik vind hockeyen leuk en voetballen. Spaghetti vind ik lekker. Ik vind school leuk omdat het islamitisch is. Ik zit in de leerlingenraad omdat ik durf te praten en beter wil leren om te praten. De plein wil ik mooier maken. Dit was het dan groetjes Hala

Groep 5b Hala Saied Suliman

Assalamoe aleikoem,

Salaam, ik ben Abderrahman. Ik ben 9 jaar en ik zit in groep 6. Ik vind het leuk om te voetballen en gymmen. Ik wil bij leerlingenraad omdat ik alles wil beter maken en leuker maken. ik wil dingen vertellen wat ik hoor van mijn klasgenoten. Het lijkt mij leuk om dit te doen.

Groep 6a Abderrahman Ait Ben Hamou

Asalamoe aleikoem,

Ik ben Muhdam en zit in groep 6B. Ik ben in de leerlingenraad gegaan omdat het me leuk leek en gezellig om met andere kinderen dingen die belangrijk zijn te bespreken. Ik wil het schoolsysteem een beetje veranderen. Denk bijvoorbeeld aan het huiswerk. Ik vind dat kinderen meer hulp moeten krijgen. Als ze iets moeilijk vinden kunnen ze dan na schooltijd ook geholpen worden. Ook wil ik meer zitkussens op school voor kinderen hebben om te leren zitten. Ook wil ik graag meer beloning voor de kinderen maar ook voor de juffen. Verder wil ik dat kinderen die het goed doen andere kinderen mogen helpen in andere klassen. Dan worden ze beter. Ook wil ik dat kinderen echt lief voor elkaar gaan worden door samen leuke dingen samen te doen. Dit kan bijvoorbeeld op de vrijdagen. Zo leren we elkaar goed kennen en doen we leuke dingen samen. 

Groetejes Muhdam 

Groep 6b Mudham Abdi

Assalamoe Alaikoum,

leerlingeraad is dat ik de school mag vertegenwoordigen. Ik wou graag leerlingeraad worden omdat ik het heel leuk vind en het heel leerzaam is. Mijn hobby’s zijn zwemmen en knutselen. Mijn lieveling eten is pizza. dit was het groetjes Layla.

Groep 7a Leyla Erradahi

Asalamoe aleikoem

Ik heet yassin en ik ben 11 jaar oud  en mijn klas 8A. Mijn hobby’s zijn voetballen, basketballen. Ik wil veel dingen veranderen in onze school zodra ik heel veel kan leren en meer dingen uitzoek. Ik wil goeie plannen doen ik wil jullie blij maken in sha allah gebeurt het.

Groep 8a Yassin Abdulahi

Assalamoe aleikoem,

Ik ben Iqra en ben 10 jaar oud. Ik vertegenwoordig groep 7b van juf Jenifer.

Mijn doel bij de leerlingenraad is, dat ik ervoor zorg dat iedereen zich veilig voelt op school en dat leerlingen het leuk vinden om naar school te gaan. Ik ben gekozen voor de leerlingenraad, omdat ik veel leuke, gezellige en goeie ideeën heb.

Graag wil ik het volgende bereiken voor de school:

  • Een basketbalveld
  • Grotere voetbalveld
  • Schoner wc’s
  • Dat pesten stopt
  • Leukere boeken en betere instructie
  • Vaker gym
  • Wil graag voor de kinderen het huisje weer terug op het schoolplein
  • Dat er meer aandacht voor de kinderen is die hulp nodig hebben.

Dit waren mijn ideeën en hopelijk hebben jullie ervan genoten. Insha Allah komen mijn ideeën uit.

Groep 7b Iqra Abdulahi

Assalamoe Alaikoum,

Ik ben Roda en ik zit in de leerlingenraad zoals jullie weten

Mijn doel in de leerlingenraad is om de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten, De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is, Aan te geven dat leerlingen een eigen stem hebben binnen de school, het is belangrijk verantwoordelijk te zijn voor de schoolse zaken.

Waarom wil ik in de leerlingenraad?

Door de leerlingen over allerlei school onderwerpen mee te laten denken, weten zij dat ze meetellen en horen we wat voor deze kinderen belangrijk is.

wat houdt een leerlingenraad in? 

Een leerlingenraad behartigt de belangen van leerlingen. Ik ben dankbaar dat ik in de leerlingenraad zit salamoe alaikoem.

Groep 8b Roda Bihi Talil

Navigeer snel naar:

Schoolgids

Click hier voor meer informatie over onze school

Schoolkalender

Click hier voor onze schoolkalender met belangrijke data.

Aanmelden

Click hier voor meer informatie over het aanmelden

Nieuwsbrief

Click hier voor de nieuwsbrief van onze school

Contact

Click hier voor onze contactpagina

Vacatures

Click hier voor onze vacaturepagina