Algemeen

Bismillahi-Rahmani-Rahim

 

Aboe el-Chayr is een basisschool met een Islamitische identiteit.
Onder identiteit verstaan wij een samenhangend geheel van kenmerken gebaseerd op en voortvloeiend uit de islam. Daardoor onderscheidt onze school zich van niet-islamitische scholen. Onze school is herkenbaar als school op islamitische grondslag, doordat onze waarden gebaseerd zijn op de Qor’aan en de Soennah.

De islam draait om het principe van Tawheed, het zuiver monotheïsme, dus het enkel en alleen aanbidden van Allah.

Allah heeft de mens met een vrije wil geschapen, dit in tegenstelling tot al het andere geschapene dat altijd Allah dient.

De profeet zei: “Iedereen van jullie is een hoeder en iedereen van jullie is verantwoordelijk voor wat onder zijn hoede is gebracht. De heerser is een hoeder en de man is een hoeder voor degenen in zijn huis. En de vrouw is een hoedster in het huis van haar man en voor zijn kinderen. En iedereen is een hoeder en iedereen van jullie is verantwoordelijk voor wat onder zijn hoede is gebracht.” (Moslim)
(uit: Identiteitsbeleidsplan Sipo, Breda)

Door keuze voor onze school maakt men kenbaar, erop te vertrouwen, dat de medewerkers van Aboe el-Chayr inhoud geven aan de Islamitische identiteit én aan de kwaliteitseisen van de overheid.

Tevens geeft u daarmee aan, dat u de schoolregels onderschrijft,
leraren steunt en met hen samenwerkt.

Wij danken u als ouders voor uw vertrouwen en werken graag met u samen om uw vertrouwen waar te maken.