Welkom lieve kinderen op 8 februari

Brief: De school gaat weer open. 

 

S.A. Beste ouders,

Aanstaande maandag 8 februari zijn alle leerlingen weer van harte welkom!.

Net als de andere basisscholen in Nederland, gaat onze school die dag weer volledig open.

Gisteren kondigde ik een brief aan met details en uitleg.

De Medezeggenschapsraad heeft positief geadviseerd, dus stuur ik u bijgaand de betreffende brief.. 

 In aanvulling daarop nog het volgende:

 Verkoudheid  Gisterenavond ontvingen we nog een “richtlijn” van het RIVM:

  Kinderen van 4-12 jaar (basisonderwijs) mogen met klachten passend bij COVID-19 niet naar school of naar opvang en blijven thuis. Dus bij loopneus, hoesten, niezen, keelpijn, koorts, reuk- of smaakverlies blijven kinderen thuis.

 Testen en prikkenEnkele ouders hebben de school benaderd over het testen of vaccineren van kinderen door de school. Op school voeren we geen medische handelingen uit. Als school gaan we dus niet testen of prikken. Voor zover nu bekend komen personen jonger dan 18 niet in aanmerking voor vaccinatie.

Als na een coronabesmetting een coronatest nodig is, vragen we als school een bewijs van een negatieve test.

Hebt u nog vragen, neem gerust contact op met de leerkracht van uw kind. We weten ook niet alles en we merken dat informatie pas laat beschikbaar komt, maar dan gaan we op zoek naar antwoorden. 

Het zal wel even wennen zijn, zo met al die regeltjes, maar we zijn blij iedereen weer te zien.

In bijgaande brief leest u meer details.

Download HIER de “Brief”

Ws., Met hartelijke groet,

Gerard Roozen

Vooraankondiging: School 8 februari open

S.A. Beste ouders,

Aanstaande maandag 8 februari zijn alle leerlingen weer van harte welkom!.

Net als de andere basisscholen in Nederland, gaat onze school die dag weer volledig open.

Woensdag stond pas laat in de middag op de site van de overheid te lezen aan welke regels we ons dan moeten houden. Vervolgens moesten we nog tot donderdagavond wachten op een belangrijk protocol. Dat gaf ons niet veel voorbereidingstijd. Toch hebben we er alle vertrouwen in dat we het onderwijs op een verantwoorde manier kunnen opstarten en tegelijkertijd de risico’s van verspreiding van het coronavirus zo klein mogelijk kunnen houden.

Alle details en uitleg hebben we bij elkaar gezet in een brief. Die brief is nu bij de Medezeggenschapsraad die er over zal adviseren. We hopen u daar zo snel mogelijk van op de hoogte te kunnen brengen.

In elk geval kunt u er rekening mee houden, dat uw kind maandag weer naar school gaat.  

Ws., Met hartelijke groet,

Gerard Roozen

School blijft dicht tot minimaal 8 februari

Ophalen thuiswerkpakket-3 en online-les. 

S.A. Beste ouders, 

De basisscholen blijven voorlopig dicht tot 8 februari, misschien ook wel langer.

Daarom wordt op 1 februari “Thuiswerkpakket-3” uitgedeeld en geven we online-les.

In bijgaande brief leest u er meer over.

Op maandag 1 februari delen de leraren van 10:00-11:00 uur het nieuwe “Thuiswerkpakket-3” uit 

en wordt het oude “Thuispakket-2” ingeleverd.

In bijgaande “coronabrief” leest u meer details. 

Download HIER de “Brief”

Ws., Met hartelijke groet,

Gerard Roozen

 

School blijft dicht tot minimaal 25 januari

Ophalen thuiswerkpakket-2. 

 

Dinsdagavond hield de regering een persconferentie waarin bekend gemaakt werd, hoe het verder gaat met de coronamaatregelen. We kregen te horen, dat de basisscholen minimaal tot 25 januari dicht moeten blijven en misschien ook wel langer.  

Op maandag 18 januari delen de leraren van 10:00-11:00 uur het nieuwe “Thuiswerkpakket-2” uit 

en wordt het oude “Thuispakket-1” ingeleverd. 

In bijgaande “coronabrief” leest u meer details.

Download HIER de “Brief”

Ws., Met hartelijke groet,

Gerard Roozen

Vakantie voorbij maar geen school

We merken dat Parro de drukte niet goed aankan. 

 

S.A. Beste ouders,

Even hebben we gehoopt, dat de scholen een week eerder weer open zouden gaan, maar het aantal besmettingen met corona blijft te hoog en dus duurt de landelijke scholensluiting minimaal tot  maandag 18 januari. Op 11/12 januari horen we tijdens een persconferentie hoe het verder gaat. 

Voor de periode na de wintervakantie kregen alle kinderen oefenstof. We vinden het heel knap van de ouders, dat zij hun kinderen helpen bij het maken van het “Thuiswerk”. We gebruiken Parro om zo nodig (extra) uitleg toe te sturen.

Omdat nu alle scholen “digitaal gaan”, hapert Parro en zijn ook sommige websites moeilijker bereikbaar. We zullen geduld moeten hebben en het later nog eens moeten proberen.

In bijgaande “coronabrief” leest u meer details.

Download HIER de “Brief”

Ws., Met hartelijke groet,

Gerard Roozen