Ophalen thuiswerkpakket-3 en online-les. 

S.A. Beste ouders, 

De basisscholen blijven voorlopig dicht tot 8 februari, misschien ook wel langer.

Daarom wordt op 1 februari “Thuiswerkpakket-3” uitgedeeld en geven we online-les.

In bijgaande brief leest u er meer over.

Op maandag 1 februari delen de leraren van 10:00-11:00 uur het nieuwe “Thuiswerkpakket-3” uit 

en wordt het oude “Thuispakket-2” ingeleverd.

In bijgaande “coronabrief” leest u meer details. 

Download HIER de “Brief”

Ws., Met hartelijke groet,

Gerard Roozen